عرفان ,محمدکدخدایی عرفان

دست بوسی  1(سخن کوتاه)

Kissing Hand

کی در می رسد آنروز که بفهمیم وبدانیم 

وقتی یک انسان کوچک می شود

تا با بوسیدن دست ما بزرگمان کند،....

ما انسان وانسانیت را کوچک کرده ایم ،

یعنی خودمان را!

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض


 

 

 

منبع اصلی مطلب : شعر عرفان و اعتراض
برچسب ها : عرفان ,محمدکدخدایی عرفان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دست بوسی 1(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)