کنیم ,عیسا ,کریسمس ازعشق ,ازعشق عیسا ,برکت کریسمس ,بمناسبت ایام ,جهان بمناسبت ,برکت کریسمس ازعشق
( تقدیم به آزاده  مردم جهان بمناسبت ایام پر برکت کریسمس)

ازعشق عیسا مست کنیم!

The love of Jesus, we drunk!

Poetry Mohammad Kadkhodaie

Dedicated to the People of the world))

(On the occasion of the blessed days of Christmas)

ما که می دانیم عیسا بهرصلح وعشق وآشتی درجهان رنج ها کشید

پس بیایید کینه های خفته را از سینه ها بیرون کنیم

زنگ های کهنه را از یاد فکرهای اسیران پاک کنیم

دشمنی نو وکهنه را همه گردن زده وخاک کنیم

لخت لخت و عورِ عور چون کبوتر سپید سوی افلاک پر کشیم  !

از همه جنگ وگریز و دشمنی ها وخصومت دامن خود بر کشیم !

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : شعر عرفان و اعتراض
برچسب ها : کنیم ,عیسا ,کریسمس ازعشق ,ازعشق عیسا ,برکت کریسمس ,بمناسبت ایام ,جهان بمناسبت ,برکت کریسمس ازعشق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : ( تقدیم به آزاده مردم جهان بمناسبت ایام پر برکت کریسمس) ازعشق عیسا مست کنیم!