محمدکدخدایی عرفان ,شاعر محمدکدخدایی ,فریاد شاعر ,انفرادی فریاد ,سلول انفرادی ,شاعر محمدکدخدایی عرفان ,سلول انفرادی فریاد
سلول انفرادی!(فریاد شاعر)

محمدکدخدایی(عرفان)

Cell!

 دیدم... زیر رگبار شلاق کمرشکنِ بوران ، رنج بینوایان را

در دستان بیرحم کوران !

گفتم: اگر جایشان نمیدهید ....

 لا اقل ...نانشان دهید ،زیرا یکایک به درد خواهند مرد!

شنیدم ...در اشتداد غوغای زندان طوفان

جان بلب رسیده اسیرانی؛... که جرم وگناهشان

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : شعر عرفان و اعتراض
برچسب ها : محمدکدخدایی عرفان ,شاعر محمدکدخدایی ,فریاد شاعر ,انفرادی فریاد ,سلول انفرادی ,شاعر محمدکدخدایی عرفان ,سلول انفرادی فریاد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : سلول انفرادی!(فریاد شاعر) محمدکدخدایی(عرفان)